توقف اجرای احکام سنگسار و قطع دست در ايران
roshangari.net / BBC-
05-Aug-2008 (3 comments)

 سخنگوی قوه قضائيه: حكم سنگسار افرادی كه [در حال حاضر] صادر شده ، در دو مورد مشمول عفو رهبری قرار گرفته و مجازات آن تبديل به ده سال حبس شده و در دو مورد ديگر مجازات آنها به شلاق تبديل شده است.

آقای جمشيدی: حکم تمام كسانی كه به سنگسار محکوم شده اند، موقوف‌الاجراست.

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark

 
default

اعضای شورای

Fatollah (not verified)


اعضای شورای نگهبان که شامل شش فقيه منصوب رهبری و شش حقوقدانی است که به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و با رای مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند، تاکنون درباره اين لايحه ابراز نظر نکرده اند.

soo-koot alamat-e Rezast!!! Or have they declared their neutrality like the Imperial Army of 1979???


default

مطابق قانون

Fatollah (not verified)


مطابق قانون فعلی مجازات اسلامی اين رابطه با شهادت چهار شاهدی که دادگاه آنان را عادل تشخيص دهد يا چهار بار اعتراف افرادی که مرتکب اين عمل شده اند ثابت می شود.

Sure, the judge "dadsetan" would approve and his henchmen would gladly light a fire under you chair "mah-taht" during your interrogation and not only you profess to your crimes four times but you would sing like a canary ...

Fatollah


default

Extract from the

by Fatollah (not verified) on

Extract from the article:
رئيس دادگستری وقت قزوين که برای توضيح به تهران فرا خوانده شده بود، گفته بود که قاضی اجرای احکام تاکستان خودسرانه حکم سنگسار را اجرا کرده است

A country without law and order! A country which as the saying goes "sang Roo sang vay-nemeest-eh"!!! Perhaps, this guy "the judge" was seeking "fame and fortune" !!! A good judge is perhpas measured by the number of death sentances he is issued! That way, he can make a name for himself, a sure ticket to climb the ladder in the judicial system ... "mam-lekate gol va bolbol"

Fatollah