پی آمدهای کاهش احتمالی ارزش دلار در مقابل ریال
rfi-farsi / ناصر اعتمادی
03-Aug-2008 (one comment)

 بی سبب نیست که سایت اینترنتی "الف"، نزدیک به احمد توکلی چهرۀ اقتصادی اصولگرایان، سیاست اقتصادی دولت نهم را به "حرکت کشتی بدون قطب نما در اقیانوس" اقتصاد جهانی تشبیه کرده گویای این است که "دولت نهم از فقدان یک نظریۀ اقتصادی رنج می برد"، هر چند به گفتۀ سایت "الف" دولت سیاستی را برمی گزیند که شبیه توصیه های بانک جهانی به اقتصادی ایران است : هدفمند کردن یارانه ها و به تدریج حذف آنها." سعید شیرکوند، معاون پیشین وزیر اقتصاد در دولت سید محمد خاتمی، نظریۀ کاهش ارزش دلار را در مقابل ریال، فکری خام می داند که قدرت اجرایی شدن نخواهد داشت.

>>>
azaadeh

اقتصاد

azaadeh


." سعید شیرکوند، معاون پیشین وزیر اقتصاد در دولت سید محمد خاتمی، اساساً نظریۀ کاهش ارزش دلار را در مقابل ریال، فکری خام می داند که قدرت اجرایی شدن نخواهد داشت.

 Share/Save/Bookmark