تأثیر تحریم ها بر سلامتی جامعه
rfi / فرنگیس حبیبی
01-Aug-2008 (7 comments)

هم اکنون برخی آنتیبیوتیک ها در بازار کمیاب شده است و خطر وارد کردن مواد اولیۀ غیر مرغوب و غیر استاندارد از هند، پاکستان و چین سلامتی مردم را تهدید میکند. از هم اکنون شنیده می شود که دارو هایی که تاریخ مصرفشان گذشته و در انبار ها مانده اند با اتیکت های تازه و تاریخ های مصرف قلابی به بازار آمده اند.

>>>
azaadeh

بحران کمبود و گرانی دارو

azaadeh


مرتضی کاظمیان معتقد است که بحران کمبود و گرانی دارو دامن گروه های فرودست جامعه و حقوق بگیران را خواهد گرفت.


Share/Save/Bookmark

 
default

Solution is...

by Free THhnker (not verified) on

Regime Change not sanctions and war. Oddly, there are those on this site that would have no problem with receiving Western aid with medicine, food, etc. but when it come to changing the regime they back off. Are they happy to let the mullahs manage their food and drug supplies? For thirty years they have done NOTHING to change this regime. How many more years should the people of Iran and the world wait for this regime to go? It is easy for the Iranians who enjoy the blessings of the Western democracies but not for those who live inside Iran.


default

I wonder if Physicians

by Anonymous on

I wonder if Physicians without Borders, would get involved at this point ? specially since they reported cases of cholera in Mahshad.


soufi

Re: Dare to get sick!

by soufi on

As mostaghel says, HITLER is a HERO compared with what US and western powers  do to people.


default

Dare to get sick!

by ali reza (not verified) on

Many years ago I was in Tehran looking for asprin.I went to several drug stores with no luck.If finding aspirin is so difficult in Tehran,you can imagine what it would look like if someone is looking for some rare drugs.


default

ملت بدبخت

Z (not verified)


ملت بدبخت ایران!
همین کار را با ویتنام کردند وسر یک کاسه برنج به زانو درشون آوردند.


mostaghel

Compared with the USA and Western Powers ...

by mostaghel on

..and the objective of their sanctions, Hitler would be a HERO.