نامی پتگر نقاش ایرانی درگذشت
BBCPersian.com
31-Jul-2008
نامی پتگر نقاش معروف ایرانی و یکی از اعضای خانواده پتگر که در میان‌شان چند نقاش معروف دیده می شود، بر اثر سکته قلبی در آتلیه شخصی اش در حال کشیدن نقاشی درگذشت.

 

>>>
recommended by ebi amirhosseini

Share/Save/Bookmark