اظهار امیدواری ایران برای ادامه گفتگوهای کنفرانس ژنو
rfi / بیژن برهمندی
31-Jul-2008

مهران براتی پژوهشگر مسائل بین المللی در آلمان:در مورد غنی سازی در سانتریفوژ های موجود ، ایران هنوز نشانی از این ندارد که پیشنهاد غرب را ، مبنی بر " تعلیق در برابر تعلیق " بپذیرد .

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark