اجلاس سه جانبۀ ایران، افغانستان و تاجیکستان
rfi / لیدا پرچمی
30-Jul-2008

دکتر روستار ترکی استاد سابق حقوق و علوم سیاسی در پاهنتون کابل،  مقیم فرانسه،  می گوید  ایران با برگزاری این نشست  می خواهد وضعیت کنونی راعوض کند واز انزوای جهانی خارج شود.

او می گوید در سالهای اخیر شایع شده است که کشورهای غربی و ناتو در افغانستان، خیال دارند نقشۀ جغرافیائی منطقه را عوض کنند وی می افزاید ایران در تغییرات جدید می تواند در موضع خوبی قرار بگیرد . 

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark