ترور ناکام افشاگر دوم
rooz / رسا قاضي نژاد‏
08-Jul-2008

عبدالله شهبازي که بعد از عباس پاليزدار از او به عنوان "افشاگر دوم" نام برده مي شود، به نوشته منابع خبري روز گذشته ‏از يک ترور جان سالم به در برد. در اين ارتباط وي نامه اي به محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري ايران نوشته و در آن ‏ادعا کرده است که حمله کنندگان به وي، قصد "قتل" او را داشته اند.‏

>>>
recommended by samsam1111

Share/Save/Bookmark