درخواست ایران برای دریافت فهرست «سربازان متجاوز»
Radio Zamaneh
05-Jul-2008

یک هفته پس از اعلام حفر ۳۲۰ هزار قبر برای دفن اجساد سربازان متجاوز در ایران، این کشور از صلیب سرخ جهانی خواست که اسامی سربازان متجاوز را برای شناسایی کشته‌شدگان و اسرا در اختیار ایران بگذارد.

>>>
recommended by Parham

Share/Save/Bookmark