نامه سینماگران به رئیس دیوان عدالت اداری
BBC persian
04-Jul-2008

هفتاد و دو نفر از سینماگران ایران در نامه ای به رییس دیوان عدالت اداری، خسارات ناشی از توقیف فیلمهایی که با مجوز وزارت ارشاد تولید شده را بسیار سنگین خوانده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده اند.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark