ایران: چهار ایرانی ناپدید شده در لبنان زنده اند
BBC persian
03-Jul-2008 (one comment)

سفارت ایران در لبنان می گوید چهار ایرانی که در سال 1982 در لبنان ناپدید شده اند هنوز زنده اند و در اسرائیل نگهداری می شوند.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark

 
default

what were they doing in

by Anxaa (not verified) on

what were they doing in Lebanon??? Shaheedan for Lebanon???