خاک مریخ 'مستعد رشد گیاهان'
BBC persian
27-Jun-2008

دانشمندان ناسا معتقدند که خاک مریخ ظاهرا حاوی مغذی های کافی برای رشد و نمو موجودات زنده یا حداقل گیاه مارچوبه (آسپاراگوس)
است.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark