احمدي نژاد: فرانسوي ها خاتمي را تحويل نگرفتند،من جبران کردم
Gooya News/اعتماد
25-Jun-2008

رئيس جمهور در ادامه سخنانش مي افزايد؛ «... گذشت... پارسال، همان آقا، که بالاي پله ايستاده بود، به ما در اوج مسائل هسته يي و در اوج جنگ لبنان پيغام داد که ما راجع به لبنان مي خواهيم با شما همکاري کنيم.(اينها روش شان اين است زماني که نياز هم دارند، اول طرف مقابل را تحقير مي کنند و نياز خودشان را به عنوان نياز طرف مقابل جا مي اندازند. اين روش شيطاني است.) پيغام دادند بياييد.

>>>
recommended by Parham

Share/Save/Bookmark