برخورد با بلوتوث بازان در اماکن عمومي
Mobna News
23-Jun-2008

سرهنگ مهدي احمدي در گفت وگو با خبرنگار موبنا ، در خصوص معضلاتي که فناوري بلوتوث تلفن همراه در جامعه به وجود آورده است، اظهار داشت: يکي از محورهايي که در راستاي اجراي طرح امنيت اجتماعي با آن برخورد خواهد شد، عوامل و افراد سودجويي هستند که اکثرا در مترو و اماکن عمومي، اقدام به انتشار بلوتوث هاي مخرب مي کنند.

>>>
recommended by Parham

Share/Save/Bookmark