فاجعه زيست محيطي در اصفهان
Weblog / سپهر سليمي
21-Jun-2008
سپهر سليمي در وبلاگ خود با نام «دوستداران حيوانات و محيط زيست» در گزارشي مصور درباره فاجعه زيست محيطي در اصفهان نوشته است:

متاسفانه عکس‌ها و توضيحات آن به اندازه کافي گوياست! در ادامه مطلب ببينيد...

در اين کانال فاضلاب شهر «بهارستان» که در 15 کيلومتري شهر اصفهان قرار دارد جاري است.

اين همان کانال است. به نزديکي کانال فاضلاب و زمينهاي کشاورزي توجه کنيد!

اين کانال بعد از طي 10 کيلومتر به نزديکي زاينده رود مي‌رسد. اينجا درياچه فاضلاب است! تا چشم کار مي‌کرد فاضلاب بود. در منطقه‌اي که علامتگذاري شده روستايي به نام «گلستانه» قرار دارد. اين کانال بين روستاهاي «جار» و «گلستانه» در شرق اصفهان قرار دارد.

و سرانجام فاضلاب وارد زاينده رود مي‌شود ...

بله. باور کنيد ... فاضلاب وارد زنده رود مي‌شود!

اينجا چند کيلومتر پايين‌تر از محلي ... >>>
recommended by Kooshan

Share/Save/Bookmark