کاخ سفید بازداشت بهاییان در ایران را محکوم کرد
BBC
17-Jun-2008

مقام های ایرانی حدود یک ماه پیش شش نفر از رهبران بهاییان این کشور را بازداشت کردند. چند روز بعد از دستگیری این افراد غلامحسین الهام سخنگوی دولت و وزیر دادگستری ایران اعلام کرد باز داشت این افراد با اتهام های امنیتی بوده و "ربطی به مسائل عقیدتی ندارد."

گوردون جاندرو، سخنگوی کاخ سفید، دستگیری رهبران جامعه بهایی در ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد.

>>>
recommended by alborz

Share/Save/Bookmark