ژاپن نخستین اتومبیل هیدروژنی را تولید کرد
BBC Persian
16-Jun-2008 (one comment)

شرکت خودروسازی هوندا ژاپن اعلام داشته که برای نخستین بار، تولید تجاری اتومبیلی را آغاز کرده که نیروی محرکه آن را "سلول الکتریکی هیدروژنی" تامین خواهد کرد و به این ترتیب، استفاده از آن به ایجاد گازهای آلوده ساز محیط زیست منجر نمی شود.

>>>
recommended by Parham

Share/Save/Bookmark

 
default

Honda rolls out new

by abc (not verified) on

Honda rolls out new zero-emission car

//green.yahoo.com/news/ap/20080616/ap_on_bi_g...