دو سخنرانی جنجالی ,سران نظام در فساد دست دارند
radio farda / bijan yeganeh
08-Jun-2008 (3 comments)
دو سخنرانی جنجالی؛ «سران نظام در فساد اقتصادی دست دارند»

بیژن یگانه

يکی از مشاوران کم شهرت کميسيون اقتصادی مجلس هفتم که در شمار نزديکان محمود احمدی نژاد قرار دارد با دو سخنرانی جنجالی در دانشگاه همدان و شيراز بار ديگر توجه افکار عمومی و رسانه های غير رسمی ايران را به فساد اقتصادی و اداری مقامات ارشد جمهوری اسلامی جلب کرده است.

عباس پاليزدار که از وی به عنوان دبير کميته تحقيق و تفحص از قوه قضاییه نام برده می شود، طی دو سخنرانی در روزهای ۱۴ ارديبهشت در دانشگاه بوعلی همدان و هفتم خرداد در دانشکده حقوق دانشگاه شيراز دستکم ۵۰ تن ا... >>>

samsam1111

Khamenei purging his puppets

by samsam1111 on

Refer to Earlier blog or Video section for the original video.


Share/Save/Bookmark

 
Abarmard

Deep rooted issue

by Abarmard on

And although many might hate to hear it, the problems with corruption in Iran is not rooted in IR only and won't be gone by the regime change. There is a culture of corruption, similar to Italy, Russia or India, that is deeply rooted within our society.

It starts from fake taa'rof such as "ghaabeli nadaareh"!


default

Re-election Campaign

by Anonymous Iranian (not verified) on

There's no coincidence here. With the rising unpopularity of the president, it's only natural that he try this last ditch effort at gaining some support for re-election. I'm sure there will be more "outings" once we're closer to the election. What's important to note is that not a single thing will be done about any of it.