سرگردانی سه میلیون بشکه نفت ایرانی در خلیج فارس
نفت تایمز
05-Jun-2008

میلیون‏ها دلار ضرر اجاره 14 کشتی ایرانی و چند فروند تانکر خارجی درحالی از سرمایه بیت المال پرداخت می گردد که سیاستهای غلط صادراتی باعث ایجاد این بحران شده است که هزینه آنرا از بیت المال پرداخت می گردد.

تعمیرات و بی برنامگی برای صادرات نفت ایران که دارای درصد گوگرد 5/3 در بعضی از میادین نفتی است باعث گردیده که نفت سنگین ایران در طی چهارماه گذشته دارای بالاترین تخفیف‏ها در طی دهه های گذشته برای فروش گردد و اکنون قیمت نفت سنگین ایران که با شاخص نفت دویی و عمان قیمت گذاری می شود اکنون بیش از سه برابر چهار ماه گذشته به مشتریان برای خرید نفت تخفیف داده می شود.

>>>
recommended by Parham

Share/Save/Bookmark