احمدي نژاد: براي توزيع عادلانه مواد غذايي در جهان راهکار داريم
IRNA
03-Jun-2008 (2 comments)

رئيس جمهوري اعلام کرد: جمهوري اسلامي ايران براي توزيع عادلانه و مناسب مواد غذايي در جهان راهکارها ، پيشنهادها و برنامه هاي روشني دارد.
دکتر محمود احمدي نژاد بامداد سه شنبه پيش از ترک تهران به مقصد رم براي شرکت در سران سازمان خواروبار و کشاورزي سازمان ملل (فائو)‌ گفت: امروز در دنيا با بحران مواد غذايي روبرو هستيم و اين موضوع بسياري از کشورهاي را با مشکل مواجه کرده است .

>>>
recommended by Parham

Share/Save/Bookmark

 
default

ROFL! What do you expect

by hahahaha (not verified) on

ROFL! What do you expect from an idiot who is a follower of the "pioneering Khomeini's Economic Model":

Khomeini:"Economy is for the donkeys"

BTW, Mahmood jan cosults his butcher on economic issues...


Abarmard

oh boy

by Abarmard on

Joon e man yeh zareh aaberooyee keh az maa mundeh ro hefz kon mahmood khan. digeh cheghad mikhaar mardom e donya ro bekhanduni?