ضرب‌الاجل برای ازدواج اجباری در منطقه ویژه پارس
Aftab News
02-Jun-2008

سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس با اعلام یک دستور و تعیین ضرب الاجلی کلیه افراد مجرد شاغل در این سازمان را مجبور به ازدواج کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب در دستوری که به امضا عبدالواحد یراحی مسئول ارشد حراست سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس رسیده است تا اول آبان ماه سال جاری به کلیه افراد مجرد اعم از زنان و مردان شاغل در این سازمان وقت داده شده است تا ازدواج کنند در غیر اینصورت برای تسویه حساب به پیمانکار معرفی خواهند شد.

>>>
recommended by Parham

Share/Save/Bookmark