دستگيری بهاييان اين بار در يزد
Iran Press News
01-Jun-2008

بر اساس آخرين گزارشات دريافتي ، ساعت 10 صبح پنج شنبه مورخه 9/3/87 ، دو اتومبيل از سوي اداره اطلاعات يزد وارد محل کار آقاي "مهران بندي" شدند. ايشان يک شرکت کامپيوتري را به نام "کمند" اداره ميکردند که پخش عمده برخي قطعات رايانه را نيز بعهده داشتند. وقتي ماموران وارد محل ميشوند به کارکنان آقاي بندي دستور ميدهند که تمامي وسايل شخصيشان را جمع کرده، ببرند. پس از خروج کارکنان ، آقاي مهران بندي را در دفتر نگه داشته و خود مشغول به بازجويی ميگردند.

>>>
recommended by faryarm

Share/Save/Bookmark