استفاده از اشیاء نوک تیز تخریب شده است
BBC / bbc
31-May-2008 (3 comments)

 

 

کتیبه دوران هخامنشی در جزیره خارک تخریب شد

یک کتیبه دوره هخامنشی در جزیره خارک ایران توسط افراد ناشناس با استفاده از اشیاء نوک تیز تخریب شده است.

این خبر را برای اولین بار خبرگزاری میراث فرهنگی ایران منتشر کرد. این کتیبه در سال 1386، هنگام جاده سازی توسط وزارت نفت در این جزیره کشف شد.

پس از کشف این کتیبه اعلام شده بود که متن به زبان فارسی باستان است و پنج خط دارد.

جزیره خارک به دلیل تاسیسات نفتی از موقعیتی امنیتی برخوردار است و به همین دلیل بازدید از آن با محدودیت هایی روبرو است و برای بازدید از آن باید پیش از سفر، مجوز کسب کرد.

برخی رسانه ها و کارشناسان مسایل ایران باستان، این کتیبه را به عنوان سندی برای تائید نام خلیج فارس می دانند.

علی جاذبی، معاون بخشدار جزیره خارک در این مورد به خبر... >>>

samsam1111

کتیبه هخامنشی تخریب شد

samsam1111


They did it again...just like the Arab Bsijii in Persopolis (part of seda&Sima tech staff) who damaged & defaced a wall portrait on purpose last year.


Share/Save/Bookmark

 
default

JJ?

by Anonymous21 (not verified) on

Doostat kojan biyan began kare CIA boode?
injoor vaghta hamashoon khafan? faghat mogheye tablighe presstv az too soorakh miyan birun?


default

on purpose

by MRX1 (not verified) on

sadly it won't be first or last time we hear that some pre islamic art affect is ebing destroyed by so called unknown or mysterious people. it's done on purpose by the regime that i in power.