تکرار مکرر دروغ آنرا راست نمیکند!
New Negah / DR Kavian Milani
21-May-2008 (2 comments)

یکی از ترفندهای سیاست تکیه به نیروی تکرار است: یعنی طرف قدرت دروغی را آنقدر تکرار میکند تا بتواند با نیروی تکرار مکررات به مردم ساده لوح دروغ محض خود را القاء کند. این شگرد در جوامعی میتواند کارآئی داشته باشد که مردمش ساده لوح، زودباور، بی فکر، و بی تفاوت باشند. امّا این ترفند دیر یا زود آشکار میشود و قدرتِ حقیقت طلبی به کژ طلبی و دروغ سرائی فائق می آید.امروز، برای چندمین بار، یکی از این دروغهای بی اساس، و این بار بطور چرب و نرم، دوباره مطرح کردید، و این از طرف یک کارشناس تاریخ معاصر ایران مطرح شد که اظهار داشت: «

بهائیان دنبال این هستند كه با حضور در عرصه فرهنگ و اقتصاد بتوانند در قدرت‌های سیاسی و حوزه‌های مختلف سیاست، اعمال نفوذ كرده تا نهایتاً بتوانند استقلال و رسمیت خودشا... >>>
faryarm

Repeating a Lie does not make it the Truth!

by faryarm on

Unable to implicate The Bahai's in any way, and desperate in the face of world public opinion, the regime in Iran has nothing but to resort to repetition of tired old lies and conspiracy theories...


Share/Save/Bookmark

 
Parham

Sorry, don't mean to be an arse, but...

by Parham on

... isn't this more of a blog commentary?