احمد باطبی از ایران خارج شد
اخبار روز
19-May-2008 (2 comments)

بدینوسیله به اطلاع افکار عمومی میرسانیم، احمد باطبی عضو کادر مرکزی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و از شناخته شده ترین چهرهای جنبش دانشجویی و زندانیان سیاسی در سه دهه اخیر حکومت جمهوری اسلامی در پی اقدامات جدید و تهدیدات روزافزون دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در فروردین ماه سال جاری با پایان یافتن مرخصی استعلاجی خود و در آستانه بازگشت به زندان جهت ادامه حکم ۱۵ سال زندان خود ناچار به خروج از ایران گردید.

>>>
recommended by Parham

Share/Save/Bookmark

 
IRANdokht

I hope it's true but

by IRANdokht on

Why is there no other website confirming this?

I searched online and I can't find any news of his freedom even on the blogs and websites that were made for him or had supported him in the past.

It sounds fishy... last thing we heard was that he was very sick in prison.

IRANdokht


Ali P.

The man in the picture

by Ali P. on

He left more than a  month ago? I wonder where he is. You'd think he'd be giving interviews.