فرستاده خدا در تاكستان دستگير شد!
Keyhan daily
20-Apr-2008 (one comment)

قزوين- خبرنگار كيهان:
مدعي ارتباط با پيامبر«ص» و امام زمان«عج» در تاكستان دستگير شد.
پس از اطلاع و مراجعه مردم به نيروي انتظامي در خصوص فردي به نام كوروش كه خود را رابط ائمه معرفي مي كرد، ماموران نيروي انتظامي منطقه تاكستان حين گشت زني در خيابان حوزه علميه وي را در مقابل حوزه دستگير و به كلانتري انتقال دادند.
نامبرده در كلانتري با معرفي خود به نام «كوروش 33» ادعا كرد كه من «فرستاده خدا» هستم و با پيامبران، خصوصا پيامبر اكرم«ص» در ارتباط هستم و وظيفه اصلي من ابلاغ حكم پيامبر اكرم«ص» و امام زمان «عج» به بزرگان شيعه و روحانيان سطح بالا در حوزه هاي علميه است. با توجه به اظهارات كوروش، وي براي بررسي بيشتر به پليس اطلاعات و امنيت عمومي منتقل شد كه در آنجا نيز دوباره ادعاي خود را مطرح كرد. بر اساس اين گزارش در بررسي هاي به عمل آمده توسط پليس مشخص شد متهم مدت چند سال ا... >>>

Bahram the Iranian

Cyrus has woken up

by Bahram the Iranian on

The problem with him was that He didnt make any arrangment with higher authorities in Meaaca or Jerusalem.Share/Save/Bookmark