فلیم، بد افزاری که جاسوسی موفق است

بی بی سی: مدت زیادی از کشف ویروس کامپیوتری " فلیم " نمی گذرد . اما تحقیقاتی تازه نشان می دهد که این جاسوس خطرناک که بیش از صد کامپیوتر را در ایران آلوده کرده، متولد شش سال پیش است. از میزان خرابکاری های ویروس فلیم در این مدت هنوز اطلاعاتی در دست نیست، اما کارشناسان امنیت حالا از سه بد افزار مرتبط با آن صحبت می کنند. سه بد افزاری که به گفته متخصصان، یکی از آنها همچنان مشغول کار است . آیدین صالحی گزارش می دهد.


19-Sep-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi