زنها و حرفه ها: ناصر تقوایی

زنها و حرفه ها فیلمی مستند به کارگردانی ناصر تقوایی،این فیلم در سال ۱۳۴۹ برای تلویزیون ملی ایران تهیه شده .

17-Sep-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi