احمدی نژاد: ما هم نیاز به اصلاح داریم

'اصلاح مدیریت جهانی در سایه مشارکت عمومی خواسته همه ملتهاست که باید به آن توجه شود.'

05-Sep-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
fullback

ESLAH

by fullback on

No need for reading between the lines here.Ahmadinejad has decided to get a ESLAH, as one of the bloggers here suggested he gets one LOL .. YES, next time we see FABIO of the Islamist Occupiers , he will be cleanly SHAVEN. BRAVO


default

البته امام هم اشتباهاتى داشت

ahosseini


يك شب در اوائل دهه شصت در داخل اتوبوسى كه از تهران به يكى از شهر هاى جنوبى سفر ميكرد، آخوندى با صداى بلند و  حرافى هاى زياد با تعريف كردن از امام از قاطعيت او در كشتار مخالفان صحبت ميكرد. در ميان حرف هاى زيادىادامه میده, البته امام هم اشتباهاتى داشت. بناگهان جوانى تنومند بپا ميخيزد اورا به كف اتوبوس پخش ميكند و راننده را وادار ميكند او را اتوبوس پياده كرده و در بيابان رهايش كنند. وقتى كه اتوبوس به راه مى افتد آن جوان مى گويد چى چى را امام اشتباه كرد. امام مملكت را به لجن كشيد. 

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


Akbarmashti

Question is, for better or

by Akbarmashti on

Question is, for better or worse?


Roozbeh_Gilani

.

by Roozbeh_Gilani on

"Personal business must yield to collective interest."


Roozbeh_Gilani

No, you need a hole to hide in...

by Roozbeh_Gilani on

very soon..... 

"Personal business must yield to collective interest."


Harpi-Eagle

Hey Mahmoud ...

by Harpi-Eagle on

Khafeh sho, tir khalas zaneh kasif.  Tofo lanat.

Payandeh iran, our Ahuraie Fatherland


Bavafa

Speaking of reform....

by Bavafa on

The best reform as so many millions of Iranians have already voiced it, is for the VF and his gang/nocheh to pack up and let brave Iranians who have lead and consequently transferred to Evin prison to lead the country for a change.

Lets allow the likes of Nasrin Sotoudeh to lead the people.

'Hambastegi' is the main key to victory 

Mehrdad


default

برای اینکه خودت را اصلاح کنی

ahosseini


اول برو سلمانی اون ریشت را بتراش که قیافه ات از میمونی در بیاد.

برای دیدن اشعار و مقالات علی حسینی روی اسم کاربری کلیک کنید. 

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


MRX

First order

by MRX on

The first reform should be sacking him and the rest of IRI leadership. The second one changing of the Rag flag with a flag that actualy represents some thing about Iran. Rest of refroms I will wait till these are done.