محمد امینی: سوداگری با تاریخ

محمد امینی، پزوهشگر تاریخ و تاریخ نگار بتازکی کتابی بنام "سوداگران تاریخ" نوشته است که در آن به نکته های نادرست و تاریک در مورد تاریخ چند دهه پیش با پیش آوردن سندهای تاریخی میپردازد و نقدی بر کتابهایی که در مورد بچاپ رسیده اند دارد. برسی تاریخ از دیدگهای گوناگون میتواند به خوانندگان جوان، این فرصت را بدهد تا از نزدیک با دیدگاههای درست و نادرست آشنا شوند و خودشان بدور از پیش داوری به داوری راستین برخیزند.

02-Sep-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
Shemirani

......

by Shemirani on


Shemirani

......................

by Shemirani on

I will buy & read Ali Mirfetros's book about Mosadegh, i'm reading his book about Amir Aslan Afshar and i love it ! and plus i truly like Mirfretos talks in Meyboodi's show ! for example:

 

To me Mirfetros is a true intellectual with a structured brain among iranian community je dirais même plus, he is a taboo breaker with his book about God ..Ops  ! i meant mosadegh :D,

he is sometimes an agitator (cf his article about war) !!

 You may like it or not but this is excatly the role of a true intello  in society !

 The others  (like Amini, Moshiri &many others ) are still in gossip mode ! they have nothing to offer but jahansevomi Hayahoo !! very sathi !!

 

 


Babak K.

Dr.  Amini says it

by Babak K. on

Dr.  Amini says it beautifully: "Farahangh-eh Khodkamagee"

Yes, culture of Estebdad never leaves us alone.  It is sad that so many Iranians like Mir-Fetrouss has no problem with Estebdad.  Even U.S government's admissions and all the doucments available in English language show that Mr. Mi-Fetrouss  has been less than truthful in his writings.   


anglophile

بابا هم مصدق خوب بود هم شاه و رضا شاه هم خمینی

anglophile


 

همشون هم یه همچی کوچولو اشکالاتی داشتن. حالا خوب شد؟ راضی‌ شدین؟ 

فقط آدم بدشون منم. دیگه چی‌ می‌خواین؟

فرد جان شما دیگه خودتونو خسته نکنین من همه را قانعی فرد (ببخشین منظورم بود قانع) می‌کنم که دیگه شما مجبور نشی‌ بلاگ صرف حیدر و نعمت کنید. درضمن آقای امینی هم قرار شده عواید کتابشون را بریزند به حساب در خواب خفتگان قیام ۳۰ تیر.

چیزی از قلم نیفتاد که؟


First Amendment

.

by First Amendment on

 

 

خدا به قبر جفت‌شون نور بباره.......عجب بازار داغی هستش.......