واکنش نمایندگان مجلس ایران به حرف های محمود احمدی نژاد

بی بی سی: تعدادی از نمایندگان مجلس ایران از سخنان محمود احمدی نژاد در نیویورک انتقاد کردند که گفته بود ایران و آمریکا باید خصومت ها را پشت سر بگذارند - سخنانی که این عده آن را نوعی اعلام آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا تلقی کرده اند. کسری ناجی گزارشی دارد از جنجال دیگری که سفر رئیس جمهوری ایران به نشست مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد کرده.


28-Sep-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi