نگاهی به 'جعفرخان از فرنگ آمده'

سال ۱۳۰۱ شمسی سرآغاز رویدادهای فرهنگی مهمی در قرن حاضر است. انتشار توفیق، اولین نشریه فکاهی ایران، یکی بود یکی نبود، اولین مجموعه داستان کوتاه فارسی، افسانه نیما، مانیفست شعر نو و بالاخره سال انتشار یکی از اولین نمایشنامه های فارسی یعنی جعفر خان از فرنگ آمده نوشته حسن مقدم. پاییز امسال بیش از ۸۵ سال از درگذشت نویسنده این نمایشنامه می گذرد. در فیلمی که می بینید شمیم دوستدار به یاد حسن مقدم مهمترین اثرش را برای برنامه تماشا مرور کرده است.


26-Oct-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
Faramarz

Very Good!

by Faramarz on

 

 

This is true today as it was a century ago.


Zendanian

اولین

Zendanian


اولین نمایشنامه کمدی در ایران؟ آیا در دوران مشروطیت  نمایشنامه های کمدی قبل از آن نبشته نشده بود؟
این
نمایشنامه به فیلم نیز در آمده است، به کارگردانی حاتمی و شرکت انتظامی،
به زبان سینمای دهه ی ۶۰؛  لباس فضا نوردی برای کشاورزی و ...
البته در
تواریخ مختلف آمده است که "جعفر خان از فرنگ آمده" عنوان رسمی رفیق کبیر
منصور حکمت بود، ولی آن داستان (نه چندان بامزه) دیگری است.    

Zendanian

جعفرخان از فرنگ برگشته - علی حاتمی

Zendanian