جنگ سه قوه، لاریجانی ها علیه احمدی نژاد

۹ ماه بیشتر نمانده و معلوم است محمود احمدی نژاد بی سروصدا کنار نخواهد رفت. مواضع تازه رئیس جمهوری ایران او را در تقابل با قوای دیگر قرار داده. بسیاری از کسانی که تا چهار سال پیش کاملا پشت اش بودند، حالا به او پشت کرده اند. با رئیس قوه قضاییه وارد یک دعوای تند رسانه ای شده، سر بازدید از زندان اوین در تهران. در یک ماه آینده هم او باید مقابل مجلس پاسخگو باشد. پاسخگوی مشکلات اقتصادی که او دیگران را مسبب اش خوانده. بعضی معتقدند که آقای احمدی نژاد نگران است مبادا حکومت همه کاسه کوزه های مشکلات کشور را سر او خراب کند و او می خواهد مانع آن بشود. گزارش از فرزاد کاظم زاده.


25-Oct-2012
Share/Save/Bookmark

 
divaneh

حرف آخر

divaneh


شنیدم که حالا قرار شده است که هر چهار تا چرکین حمام ندیده جمع شوند و هر کدام که از بقیه بیشتر بو می داد حرف آخر را بزند.


Darius Kadivar

I shall vote for Ahmadinejad in the next elections ;0))

by Darius Kadivar on


Fesenjoon2

چی شد؟ چی شد؟ یادتون رفته!...

Fesenjoon2


یادتون میاد نماینده آقا امام زمان و ولی امر مسلمین جهان نظرش راجع به احمدی نژاد چی بود؟

//www.radiofarda.com/content/f2_postelections_Khamenei_Friday_prayers_Tehran/1757852.html


Thought

Ahmadinejad sucks

by Thought on

and Larijanis stink