چند شرکت لبنیاتی ایران: در آستانه اعلام ورشکستگی هستیم

چند شرکت بزرگ لبنیاتی ایران گفته اند که در آستانه اعلام ورشکستگی هستند. دلیلش از یک طرف دشواری دریافت ارز به نرخ دولتی و پرداخت نشدن یارانه تولید به آنهاست و از طرف دیگر قیمت دستوری برای تولیدات آنها که گاهی زیر قیمت تمام شده است. موضوعی که نشان از کشیده شدن دشواریهای اقتصادی به کالاهای اساسی دارد و حتی می تواند پیامدهای امنیتی به دنبال داشته باشد. به همین دلیل وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس ایران احضار شد تا درباره سیاستهای دولت توضیح بدهد. دولت ایران تاکید کرده که قیمت کالاهای اساسی را با پرداخت ارز دولتی به آنها کنترل می کند، ولی وقتی که جهش قیمتها در سایر عرصه ها دیده می شود، می توان نرخ کالاهای اساسی را از موج گرانی دور نگه داشت؟ گزارش از نگین شیرآقایی.


18-Oct-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
fullback

Ajaab

by fullback on

You have RAHBAR ( Khamanaei) why do you need   Dollars ,Feed , Cow and Milk !!!!


maziar 58

Sheer........

by maziar 58 on

Akhoond ke sheer nemikhoreh!!

Maziar


divaneh

خوب است که این همه گاو داریم

divaneh


عجیب است که با این همه گاو که دنبال آخوندها افتاده اند باز هم شیر کم داریم.


Roozbeh_Gilani

Eat Swedish meatballs instead!

by Roozbeh_Gilani on

به قول امام دیوستان، لبنیات مال خر است!


Faramarz

Got Milk!

by Faramarz on

 

 

خب اگه شیر نیست، دوغ میل کنین!