گفت‌وگوی بی‌بی‌سی فارسی با وزیر امور خارجه بریتانیا

امیر پایور خبر نگار تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی گفتگویی اختصاصی با ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا در لوگزامبورگ داشت. او از وزیر خارجه بریتانیا پرسید در حالی که کمتر از سه ماه پیش اتحادیه اروپا تحریم های نفتی علیه ایران وضع کرده بود، چه نیازی به تحریم هایی جدید با این شدت و سرعت بود؟


16-Oct-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
Fred

کافی نیست

Fred


تحریم ها باید هر چه زودتر کمر شکن شوند و تا آنجا بسیار راه باقی است.

نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره ایرانی کُش و ایران ویران کُن است و جنگ طلب، باید قبل از اینکه وحوش جنگ دیگری بر همه تحمیل کنند شرایط برای سرنگونی آن توسط مردم ایران آماده شود.