مصاحبه با هاشم پسران درباره رشد اقتصادی ایران

برآورد صندوق بین المللی پول از رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی منفی است. با توجه به تحریمهای بین المللی و بحرانهای داخلی شاید این برآورد عجیب نباشد، اما در صورت تحقق پیش بینی یادشده، این اولین باردر ۱۸ سال اخیر است که اقتصاد ایران به جای رشد، کوچک می شود. اما دلایل رشد منفی اقتصاد ایران چیست و معنی برآورد یاددشده برای کشور چه خواهد بود؟ این سوالی است که امیر پایور در مصاحبه با هاشم پسران، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی از او پرسید.


11-Oct-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi