نیکزاد نجومی، نقاش سیاسی

نیکزاد نجومی نقاش ایرانی که از دهه ۵۰ شمسی در آمریکا زندگی و کار می کند همواره نقاشی سیاسی بوده و به همین دلیل نمایش آثارش در داخل ایران چندان آسان نبوده است. با این حال او از نقاشان مهم ایرانی به حساب می آید و بسیاری با کارهای او آشنا هستند. برنامه تماشا به دیدن او در استودیو اش رفته و دوره های مختلف زندگی حرفه ای او را مرور کرده است.


06-Oct-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi