محمد نوری زاد: ضرب و شتم در نمایشگاه مطبوعات

سحام نیوز: محمد نوری زاد نویسنده و فیلمساز مردمی، روز پنجشنبه در نمایشگاه مطبوعات مورد ضرب و شتم قرار گرفت. به گزارش ندای سبز آزادی، وی که برای بازدید از نمایشگاه مطبوعات رفته بود، پس از اینکه تعدادی از حضار در آن محل از او سوالاتی کردند، با حمله و هتاکی آنان رو به رو شد. این جوانان که در بحث با نوری زاد بر سر موضوعات روز به تفاهم نمی رسند، پس از فحاشی و ناسزا گویی به او حمله ور می شوند و به قول یکی از شاهدان لگدی به وی نثار می کنند >>>

01-Nov-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by mehrdadmCommentsDate
Omid Djalili: The Baha'i Faith in Words and Images
11
Dec 05, 2012
Dimmed Lanterns
1
Dec 05, 2012
Iranian TV shows off 'captured US ScanEagle drone'
5
Dec 04, 2012
more from mehrdadm
 
Fred

توحش وحوش

Fred


این "مرگ بر" اگر از وحوش گرفته شود، چیز دیگری برای گفتن ندارند.