خشونت علیه زنان در ایران

امروز روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا با صدور بیانیه ای خواهان پایان خشونت علیه زنان شده و گفته که باید مقابل کسانی که از اسلحه تجاوز و آزار جنسی علیه زنان استفاده می کنند، ایستاد. ایران یکی از کشورهایی است که همه روزه زنان در آن مورد خشونت قرار می گیرند. مریم افشنگ گزارش می دهد.


25-Nov-2012
Share/Save/Bookmark