یوتلست: ۳۴۰ بار پارازیت در ده ماه ارسال شده

شرکت ماهواره ای یوتلست می گوید در ده ماهه اول امسال ۳۴۰ بار روی این ماهواره پارازیت افتاده و منشا بیشتر پارزایت ها از سوریه و ایران بوده است. هفته گذشته، روسای شرکت های ماهواره ای و جمعی از کارشناسان در کنفرانسی با عنوان " خبررسانی جهانی بدون محدودیت" در لندن شرکت کردند. فریبا صحرایی گزارش می دهد.


24-Nov-2012
Share/Save/Bookmark