آخرین وضعیت بازار ارز در ایران

اگر رئیس جمهوری ایران پایش به مجلس کشیده می شد، در برابر سوال نمایندگان درباره بازار ارز، چه می توانست بگوید؟ مسلما از زمانی که آنها طرح سئوال را شروع کردند، اوضاع بازار ارز ثبات بیشتری پیدا کرده. در دوماه گذشته با افزایش صادرات نفت، قیمت ارزهای مختلف در بازار ایران کاهش یافته. وزیر اقتصاد ایران حالا می گوید تا تک نرخی شدن ارز فقط چند گام باقی است و مبنای ارز تک نرخی هم ارز مبادلاتی است. امیر پایور نگاهی دارد به آخرین وضعیت بازار ارز.


22-Nov-2012
Share/Save/Bookmark

 
firstdayofmylife

So, the sanctions had

by firstdayofmylife on

So, the sanctions had nothing to do with the Rial's devaluation if the decline can easily be stopped by threatning Ahmadinejad by the majils.


FACEBOOK