داريوش کارگر ، نويسنده و پژوهشگر ايرانی، درگذشت

داریوش کارگر مصحح اردای ویراف نامه درگذشت. وی در همدان بدنیا آمد و نیمی از عمرش را صرف پژوهش در تاریخ ايران کرد. پیش از انقلاب چند مجموعه داستان کوتاه نوشت. در جوانی به سیاست روی آورد و در دهه ۶۰ ایران را ترک گفت، سفری که بازگشت نداشت. داریوش کارگر ۱۲ آبان ۱۳۹۱ دور از وطن تسلیم سرطان شد.

19-Nov-2012
Share/Save/Bookmark

 
Reza86

His Memorial Page

by Reza86 on