ایرج جنتی عطایی:‌ زیر پل اوینزیر پل اوین
دنیا کدوم وره؟

تا جشن خونه گیپ
کی مارو می بره؟

پشت سرم پله
سلوله وهراس

خورشید مردگی
پشت ستاره هاس

زیرپل اوین
مرگو هلاک کن

زخماموبشمرو
اشکامو پاک کن

چشم انتظار ها
فرداشونو به هم پیوند میزنن

اقیانوسای عشق
تو چشم دوربینا لبخند میزنن

تو آلبوم قدمگاه اوین پیر
عکس دسته جمعیه یه ملت اسیر

لوح در اوین هر روز پرده ی نقاشی یِ گله
هر دستنوشته یی از ما، به سمتِ هم تابلوی یه پله

صف بسته جنگلِ رویا بدوش ها زیر پل اوین.
زیر پل اوین... دوربینو رد شو و آینده رو ببین!

09-Nov-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by mehrdadmCommentsDate
Omid Djalili: The Baha'i Faith in Words and Images
11
Dec 05, 2012
Dimmed Lanterns
1
Dec 05, 2012
Iranian TV shows off 'captured US ScanEagle drone'
5
Dec 04, 2012
more from mehrdadm