فشارهای تازه به سینمای ایران

گروه انصار حزب الله در ایران برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مهلت گذاشته تا پروانه نمایش فیلم "من مادر هستم" را لغو کند. این گروه در بیانیه ای گفته از جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد، به خاطر دادن مجوز به فیلم «من مادر هستم» و چند فیلم دیگر شکایت کرده. مریم افشنگ از فشارهای تازه بر سینمای ایران گزارش می دهد.


28-Nov-2012
Share/Save/Bookmark