اختلاف بانک مرکزی و بانک‌های بزرگ ایران

وضعیت هزینه بیش از ۴۲ میلیارد دلار در ۱۸ بانک ایران همچنان نامشخص است. یک عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته با اینکه بانک مرکزی بانک ها را به فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد متهم کرده اما هنوز پیگیری قضایی این اتهام را آغاز نکرده است. علی قدیمی نگاهی کرده به اختلاف بانک مرکزی و بانک های بزرگ که احتمال یک فساد مالی دیگر در سیستم بانکی را موضوع روز کرده.


28-Nov-2012
Share/Save/Bookmark

 
Anonymous Observer

It went here

by Anonymous Observer on


MRX

come on

by MRX on

what's a lousy 42 mil among friends? you guys are so cheap.