Iran Suppresses Union Organizing, Arrests Worker Activists

Farid Partovi: Sanctions and talk of war make it easier for regime to repress unions

26-Jun-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
Zendanian

پیام همبستگی

Zendanian


پیام همبستگی
 
نشست مشترک احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست
 
محکومیت هجوم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی
به نشست فعالین کارگری در کرج
 
اخیرا هجوم سرکوبگران جمهوری اسلامی به نشست سالیانه "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری" در شهر کرج منجر به سرکوب، ضرب و شتم و دستگیری حدود 60 نفر از فعالین کارگری شرکت کننده در این اجلاس سالیانه شده است. گرچه نزدیک به 50 نفر از کارگران دستگیر شده، پس از 48 ساعت آزاد شدند، اما حدود ده تن از آنان همچنان در زندان به سر می برند. این در حالی است که پیش از آن، کارگرانی همچون: رضا شهابی، علی نجاتی، محمد جراحی، شاهرخ زمانی، علی اخوان، رسول بداقی و ... و نیز فریبرز رئیس دانا عضو "کانون مدافعان حقوق کارگر" از مدت ها پیش زندانی شده اند.
بی تردید این تعرض سرکوبگرانه به فعالین کارگری نشانه وحشت رژیم جمهوری اسلامی از رشد نارضایتی و اعتراضات عمومی مردم، به ویژه طبقه کارگر در برابر وخامت وضعیت معیشتی و محرومیت همه جانبه ای است که زندگی همگانی را با دشواری های سترگ روبرو کرده است.
 اعتراض خانواده های دستگیر شدگان و اعتراضات عمومی در سطح جامعه و اعتراض اتحادیه ها و تشکل های کارگری و نهادهای مبارزاتی در سطح جهان پاسخی است که در مقابل این حمله به عمل آمده است.
ما حاضرین در نشست تدارکاتی احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیر شدگان نشست کرج و تمامی فعالین کارگری زندانی و زندانیان سیاسی هستیم.
ما پشتیبانی همه جانبه خود را از مبارزات و خواست های برحق طبقه کارگر در ایران اعلام و همچنین از تحرکات فعالین "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران"، "نهادهای همبستگی با جنبش کارگری - خارج از کشور" و ... حمایت همه جانبه خود را اعلام می داریم.

اسامی شرکت کنندگان در نشست به ترتیب حروف الفبا:
1. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران (ناظر)
2. اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور
3. اتحاد فدائیان کمونیست
4. پیوند در خدمت کمونیست های ایران
5. جمعی از چپ های کلن –  آلمان
6. حزب اتحاد کمونیسم کارگری
7. حزب رنجبران ایران
8. حزب کمونیست ایران
9. حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست)
10. سازمان آزادی زن
11. سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) کمیته مرکزی
12. شبکه زنان (ناظر)
13. شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران- تورنتو، کانادا (ناظر)
14. شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم
15. شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران
16. کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ
17. کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران- کانادا (ناظر)
18. کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)
19. کمیته یادمان کشتار سیاسی دهه 60 در ایران - مونترال
20. نشست زنان چپ و کمونیست
21. نهاد همبستگی کارگری نورد راین وستفالن، آلمان (ناظر)
22. نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان
23. هسته اقلیت
24. همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس
25. هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)


Zendanian

برنامه زنده تلویزیون کومه له ,کارزار دفاع ازدستگیر شده گان

Zendanian


در برنامه زنده فردا شب تلویزیون کومه له ( گفت و شنود) به استقبال از کارزار دفاع از دستگیر شده گان کرج می رویم

تلويزيون کومەله
June 27, 2012

مردم آزادیخواه !

از هم اکنون شماری اطلاعیه و بیانیه برای حمایت از کارزار سراسری علیه سرکوب فعالین کارگری در ایران، و حضور و حمایت از متینگ های روز شنبه 30 ژوئن در کشورهای مختلف صادر شده است. این نشان می دهد که اتحاد عمل بزرگی در حمایت از دستگیر شده گان کرج و محکومیت حمله وحشیانه جمهوری اسلامی به تجمع کارگران در این شهر در میان نیروهای چپ و کمونیست و فعالین مدافع جنبش کارگری در خارج از کشور در حال شکل گیری است. به همین دلیل برنامه زنده گفت وشنود فردا شب تلویزیون کومه له را به کارزار حمایت از دستگیر شده گان کرج و اطلاعیه های برگزاری متینگ های روز 30 ژوئن اختصاص داده ایم.

از فرصت پخش این برنامه برای محکومیت حمله وحشیانه رژیم به تجمع کارگران در کرج و اعلام برنامه ها و حرکتهای اعتراضی و بیانیه هایتان استفاده کنید.

زمان پخش برنامه : فردا شب ( پنجشنبه 28 ژوئن )

ساعت پخش برنامه زنده گفت و شنود از 6 و30 بعدازظهر به وقت اروپا

کانال پخش : تلویزیون کومه له

شماره تلفن برنامه : 6435700-8-0046

//www.tvkomala.com/


onlyinamrica

E run not E ran

by onlyinamrica on

Thanks.

 


onlyinamrica

E run not E ran

by onlyinamrica on

Thanks.

 


onlyinamrica

E run not E ran

by onlyinamrica on

Thanks.

 


onlyinamrica

E run not E ran

by onlyinamrica on

Thanks.

 


onlyinamrica

E run not E ran

by onlyinamrica on

Thanks.

 


onlyinamrica

E run not E ran

by onlyinamrica on

Thanks.

 


Bavafa

درود بر تمام زندانیان سیاسی

Bavafa


Iranians of all walks of life taking a stand for their freedom and just rights.  They are to be commanded and supported by all freedom loving folks.

 

  Iranians need to stand united in their support for these brave souls, support their goals and aspiration for a  free independent and prospers Iran. 

 

Foreign nations which thru their apartheid policy practice the same insanity and unjust detentions cannot be a good example for the future of Iran and need not to apply. 

 

 

'Hambastegi' is the main key to victory 

Mehrdad


Roozbeh_Gilani

Thank you very much for posting this

by Roozbeh_Gilani on

And thank you dear Farid very much for the added information. Thank you for exposing the "neo-liberal" ahmadinezhad for what this little thieving tin-pot dictator wanabe islamist fascist  really is.

Immediate release of all remaining imprisoned Labour activists should be all freedom loving Iranians demand.   


Zendanian

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران

Zendanian


اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران

//www.etehadbinalmelali.com/

فراخوان به کارزار سراسری علیه سرکوب فعالین کارگری در ایران:صدای اعتراض کارگران ایران باشیم!

در روز جمعه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۱ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی سالیانه "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" که در شهر کرج برگزار گردیده بود وحشیانه یورش بردند و بعد از ضرب و شتم شدید و بی رحمانه تعداد زیادی از فعالین کارگری، همگی شرکت کنندگان در مجمع عمومی را که بیش از ۶۰ نفر بودند دستگیر و به زندان رجایی شهر کرج انتقال نمودند. اکثر فعالین کارگری دستگیرشده روز شنبه ۲۷ خرداد آزاد شدند، اما 9 نفر از آنها به اسامی ریحانه انصاری، میترا همایونی، سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیم‌پور، فرامرز فطرت نژاد و مازیار مهرپور همچنان در باز داشت ادره اطلاعات شهر کرج بسر می برند.

هجوم به مجمع عمومی کمیته هماهنگی اگر چه در ادامه تشدید و گسترش حملات و سرکوب فعالین کارگری توسط رژیم اسلامی به ویژه در چند ماه گذشته است، اما این یورش برنامه ریزی شده حاکی از آن است که حاکمیت به خیال خود قصد دارد نهال های تشکل کارگری را از پا در آورد. رژیم سرمایه داری اسلامی هر گونه تشکل مستقل کارگری و تلاش کارگران برای تشکل یابی را برای بقای خود خطرناک می داند. این احساس خطر از سوی رژیم، در این شرایط فروپاشی اقتصادی و موج اعتراض های کارگران علیه اخراج سازی ها و تعطیلی واحد های تولیدی، دستمزد های پرداخت نشده، عدم امنیت شغلی و افزایش سرسام آور قیمت ها و گسترش فقر و فلاکت، بیش از هر زمان دیگر است. حمله نیروهای سرکوب گر رژیم اسلامی به نشست فعالین کارگری در کرج نشانه وحشت حاکمیت و حاکی از تصمیم آن به سرکوب تمام عیار تشکل های مستقل کارگری است.

یورش بی شرمانه ی این رژیم سرکوب گر و کارگر ستیز را نباید بی پاسخ گذاشت. یک بار دیگر باید نشان داد که کارگران ایران هرگز تنها نبوده و نخواهند بود. به همین منظور اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، به همه نهادهای کارگرٍی، تشکلهای دموکراتیک و آزادی خواه، سازمانها و احزاب چپ و مترقی و نهادهای مدافع حقوق بشر در خارج از کشور و در سطح بین المللی پیشنهاد می کند که با اعلام فوری کارزارهای سراسری، در حمایت از فعالین کارگری به ویژه جهت آزادی کارگران زندانی در ایران اقدام کنند. این کارزار را می توان بلافاصله در کشورهای مختلف به یاری یکدیگر به پیش برد. نیروهای شرکت کننده در این کارزار سراسری می توانند هر کدام به ابتکار خود و در هماهنگی با دیگران، اقدامات معینی در دستور کار قرار دهند و عملی کنند. انعکاس بین المللی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ایران، جلب همبستگی نهاد های بین المللی کارگری و احزاب و سازمان های مترقی و مدافع حقوق بشر از فعالین کارگری در ایران و تظاهرات های مشترک و هماهنگ در کشورهای مختلف در اعتراض به دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری می تواند بخشی از این کمپین باشد. واحدهای اتحاد بین المللی در کشور های مختلف آماده همکاری با دیگر نیروهای کارگری و مترقی در تمام این عرصه ها هستند.

کلیه فعالین کارگری زندانی فوری و بدون قید و شرط آزاد باید گردند!

زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۳۰ خرداد ۱۳۹۱، برابر با ۱۹ جون ۲۰۱۲

info@workers-iran.org

=========================

An injury to one is an injury to all.