Arabs Protest Recent Executions

At least four Ahvazi men, including three brothers, hanged

Al Arabiya News: Iran executed on Monday three brothers from the Ahwazi Arab community who were detained in April 2011 and were later sentenced to death for allegedly killing a law enforcement official, a charge dismissed by international rights groups as false >>>22-Jun-2012
Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

حمله به مراسم ختم ۴ زندانی سياسی اعدام شده در اهواز

Roozbeh_Gilani


به گزارش وبسايت ملی- مذهبی شهرک ملاشيه در غرب شهر اهواز نيز از روز گذشته تاکنون در محاصره نيروهای امنيتی و انتظامی است.

همچنين روز گذشته نيروهای امنيتی و انتظامی به مراسم ختمی که در مسجدی در شهرک ملاشيه در غرب شهر اهواز برای عباس ، طاها و عبدالرحمان حيدريان سه برادر اعدام شده برگزار شده بود، حمله کرده ، مراسم را برهم زده و تعدادی از عزاداران را بازداشت کرده اند.

يکی از بستگان اين ۴ زندانی اعدام شده در اين زمينه به وبسايت ملی-مذهبی گفت: ”روز گذشته نيروهای انتظامی به تظاهرات مسالمت آميز مردم در اعتراض به اين اعدام ، يورش برده و تيرندازی هوايی کردند و تا امروز نيز شهرک ملاشيه را محاصره کرده اند. ماموران تعدادی از جوانان را بازداشت کرده اند و درب مسجدی بنام مسجد نور در خيابان ١۶ ملاشيه که در آن مراسم ختم و فاتحه برگذار شده بود را بستند. هم مردم را مضروب کردند و هم به مسجد هتک حرمت کردند. در پی اين اتفاق مردم و جوانان به سمت منزل اين سه نفر راهپيمايی کردند.“

وی افزود: “ يکی از بزرگان محل را بازداشت کرده و از وی تعهد گرفته اند که هيچ مراسم فاتحه خوانی و تجمعی برای اين چهار اعدامی برگزار نشود.“

//www.roshangari.net/as/sitedata/20120620220841/20120620220841.html