Mehrdad Darvishpour: On democracy

Brussels Conference

مهرداد درویش پور- بروکسل

23-Jul-2012
Share/Save/Bookmark

 
default

مهرداد درويش پور عزيز

ahosseini


نكات بسيار خوب و سنجيده اى را در اين سخنرانى بيان مي كنى. اما من يك مشكل اساسى با افرادى چون شما و دكتر باقر زاده دارم. سئوال من از شما اين هست كه شما در اين كنفرانس چه مى كنيد. چه ضابطه عقلانى اقتدار دموكراتيك بر اين كنفرانس حاكم است. چرا اين كنفرانس براى همه ايرانيان آزاد نيست. چرا شماى نوعى ميتوانيد در اين كنفرانس شركت كنيد و بنده نوعى نميتوانم. اگر اين كنفرانس براى ايجاد دموكراسى در ايران مى باشد مىبايست خود از ضوابط و مناسبات دموكراتيك بر خوردار باشد. بر سر اينكه اين كنفرانس را چه جريانى بر گزار كرده شايعات و ابهامات زيادى هست. وليكن مستقل از اينكه نيروى محركه اين كنفرانس چه جريانى است، ضوابط حاكم بر اين كنفرانس تعيين كننده دموكرات و غير دموكرات بودن اين كنفرانس و اهداف كوتاه مدت و درازمدت اين كنفرانس مى باشد. اگر دغدغه برگزار كنندگان اين كنفرانس ايجاد دموكراسى در ايران ميباشد، آنها ميبايست با رعايت اصول دموكراسى از همه ايرانيان خارج از كشور دعوت به عمل آورند تا در اين كنفرانس از قبل ثبت نام و در موقع بر گزارى كنفرانس در آن شركت كنند. اگر تعداد شركت كننده زياد باشد كنفرانس ميتواند از هر نماينده بخواهد تا مثلاً با إمضاء و نمايندگى ده تا بيست نفر از ايرانيان خارج در كنفرانس شركت كند. سخنرانان نيز نبايد به ميل و اراده برگزار كنندگان تعيين شوند. در اين مورد نيز شماى نوعى به من نوعى هيچ حق ويژه اى نداريد. ما بايد از پروتكل هاى حاكم بر كنفرانس ها در كشورهاى پيشرفته دنيا بويژه كشورهاى اسكانديناوى، فرانسه، آلمان و انگلستان استفاده كنيم. مثلا روح كاملاً دموكراتيكى بر اتحاديه ما (معلمان كالج و دانشگاه هاى انگلستان) حاكم است. ما در اين اتحاديه اعضا راست افراطى تا چپ افراطى داريم. اما همه حق دارند كه با رعايت اصول و ضوابط حاكم بر اتحاديه به كنفرانس قطعنامه ارائه دهند. ارائه قطعنامه نيز از فرم و ضوابط خاصى برخوردار هست. يك قطعنامه از سه بخش كاملاً مجزا برخوردار مى باشد.كه به صورت بند بند ارائه ميشود. بخش اول مربوط به اخبار و اطلاعات مربوط به موضوع ميباشد. در بخش دوم ارائه كننده قطعنامه به مبانى نظرى ميپردازد و مثلاً غير انسانى بودن اتفاقات نظر ميدهد. در بخش آخر از كنفرانس ميخواهد تا اقدامات پيشنهادى را تصويب كند. من هفته پيش اين پيشنهاد را با دكتر باقرزاده مطرح كردم. ايشان نيز نظر مساعدى داشتند.   اميدوارم كه اين پيشنهاد مورد قبول بر گزار كنندگان اين كنفرانس و صاحب نظرى چون شما قرار بگيرد.   در غير اينصورت آن ها نمى توانند با نغض اصول شناخته شده دموكراتيك حاكم بر كنفرانس ها ادعاى ايجاد دموكراسى در ايران را داشته باشند.

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


aynak

به گفته استاد-دکتر سکوییی:

aynak


به گفته استاد-دکتر سکوییی:

 

 انقدر می خواهید بگویید که یواش یواش همه خوششون بیاد؟

 //www.youtube.com/watch?v=_NyRoxnYCHk&feature=relmfu

ایران برای همه ایرانیان

دولت ایرانیان - فقط با رای ایرانیان

نه ولایت وقیح نه پادشاه سفیه

 

 


Shemirani

دست کم گرفتید مارا .... یا خودتان را دست بالا گرفتید

Shemirani


A good example of what i dislike in Iranian republicans

They believe they are Rocket scientist (ils ont inventé l'eau chaude), that they have the "Graal secret"... they all reached the height of democratic level and of course they have a bigger mission to teach poor little monarchists lost sheep who don't want to follow them ! what a joke !!!

Well mister Knows, You have a wrong hypothesis of departure in mind !

 Its not because you are yourselves a pale imitation of what westerners did for their country that you can be arrogant and judgemental with others iranians ! i don't see nothing Progressive about this behavior !!! (kami bar axs kheli jahansevomi haam haast in tarze fekr)! Where is this arrogance is coming from ??

C.monarchists preferes a system suiting their country (cultural historical even temper...) It's very simple if i look at France & Spain, i prefere Spain's system for my motherland. This preference doesn't make me an Alien in needs of political ProfessorZ ;) (doesn't make me a manipulator either like he said in the video)

 

For many of us historical continuity is (a big + )advantage (not a -),

why should i reject everything about Iran's History and be content with a very little?? I don't like a Lamda Republic like many others already existing in the region ! 

To me manipulators are those who tells us to give up about our history ! noone cares about it anymore, everything was a mess anyway,  nothing to be proud of it.... blablabla ......

I don't buy it I don't see any valuable  reason to erase our historical roots like if we were born yesterday with no past (just to satisfy few bunch of pseudoIntello)

 So Please be humble enough (if you know the meaning) and Spare us your pseudodemocratic lessons  !

https://www.youtube.com/watch?v=7iITFrcNLcA

 

 

 

 

 

 

T


default

Banned again, can not write comments, why, for what reason!!?

by ahosseini on

Back in business again

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


aynak

مشروطه خواهان واقعی دیروز امروز جمهوری می خواهند....

aynak


مشروطه خواهان واقعی دیروز امروز جمهوری می خواهند و سلطنت طلبان دیروز
امروز مشروطه خواه شده اند.   مشروطه خواهی برای مشروط کردن سلطنت است، اگر
سلطنت ساقط شده - حالا مشروط کردن ان چه مفهومی دارد؟
همان گونه که "جمهوری اسلامی" با جمهوریت منافات دارد، "مشروطه سلطنتی"
امروز بی مفهوم است.  آن زمان که در سلطنت بودند ضد مشروطه بودند، و حالا
که ساقط شده اند، "مشروطه خواه" شده اند.   از اینگونه است که مشروطه
خواهان زمان شاه امروز جمهوری خواه هستند.....
واقعا می شود حرف حساب را نفی کرد؟   اما پاسخ سلطنت طلبان خیلی جالب
است:   "ولی در دهات ایران همه نام رضا پهلوی و شاه را می شناسند" .

ایران برای همه ایرانیان

دولت ایرانیان - فقط با رای ایرانیان

نه ولایت وقیح نه پادشاه سفیه

 

 


Anahid Hojjati

just because

by Anahid Hojjati on

 ashraf dehghani was against the shah, that does not mean she did anything for workers in iran.


Zendanian

سنت چپ = سنت شکنی و برپایی و ایجاد سنت های نوین و جدید

Zendanian


و بدین ترتیب است که در ایران در عرصه فرهنگ و هنر شعر نو از سوی چپ (نیما و شاملوو ...) شکل میگیرد.
در عرصه جامعه اتحادیه ها و تشکلات مستقل مدنی به وجود می آید، و در مقابله با سنت های فرتوت عقب مانده بدیل های نوین به جامعه عرضه میشود.
سوای اینکه چپ نیز مانند هر جریان اجتماعی دیگر،  قابل تقلیل به یک واحد همگون و متجانس نمیباشد.
و بدین ترتیب است که حزب خائن توده از روز اول به دستمال کشی برای آخوندها بر میخیزد، ولی رفیق اشرف دهقانی رو به مبارزه مسلحانه علیه آخوندها.
جالب ایجناست که حتا در این فضای مجازی نیز خود جناب انگلوفایل کمال محبت و تحمل برای توده ی ها یی قائل است که هنوز حتا جرات و شجاعت اقرار به همکاری و جاسوسی برای آخوندها را نیز ندارند.
وضعیت غریب به این می گویند: حزب خائن توده و هواداران کماکان پر و پا قرص با عزت و احترام روبرو میشوند. رفقایی مانند اشرف دهقان که بیش از سه دهه سابقه مبارزه مسلحانه
علیه جمهوری جهنمی اسلامی دارند، اصلا نامشان نیز آورده نمیشود.
روزگار غریبی است نازنین!              


divaneh

Monarchists were not interested

by divaneh on


anglophile

تفکّر چپ همیشه سنت را نادیده گرفت حتی وقتی‌ با آن همدست شد

anglophile


درویش پور‌ها و امثالهم از همان جریان چپ فکری سرچشمه میگیرند که در مصاف با نظام پادشاهی با نظام آخوندی همدست شده به این خیال باطل که عرف و سنت در ایران پس از انقلاب جایی نخواهد داشت!! همین کور فکری چپ‌های ایرانی بود که نهایتا باعث اضمحلال خودشان گردید. اکنون پس از گذشت سه دهه از آن فاجعه همینطور که می‌‌بینید چپی‌های ما نه تنها درسی یاد نگرفته بلکه هنوز در جهل سی‌ و اندی ساله خود مستغرق اند. حالا در دموکراسی تجویزی آقایان دیگر جایی برای طرفداران نظام سنتی‌ پادشاهی نیست و آنان حق حیات سیاسی ندارند. چرا؟ چون به زعم آقایان دموکراسی مشروطه سلطنتی ممالک ژاپن، انگلستان، اسپانیا، سوئد نروژ، دانمارک، هلند، بلژیک، و ... ناقص است ولی‌ جمهوری ممالک آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هند، ترکیه، و ... تجلی‌ کامل دموکراسی است!  

فاجعه اینجاست که این تفکر  "جهان سومی‌" در حالی‌ شکل گرفته که آقایان و خانمها مقیم ممالک پادشاهی بوده اند و حتی تجربه ایده ال‌های جمهوری خود را نداشته اند!


واضح بگویم: تا زمانی‌ که این قبیل روشنفکران هنوز واهمه دارند که ممکن است نظام سلطنتی از مشروطه به مستبد بگراید و نهاد‌های کشوری قادر به کنترل و جلوگیری از این گرایش نباشند، ملتی که تابع این قبیل روشنفکران باشد آمادگی و مستعد برای پذیرش نظام مردم سالار نیست.


amirparvizforsecularmonarchy

It's Wonderful, getting lectured by this guy on democracy

by amirparvizforsecularmonarchy on

reminds me of this 385 lb woman wanting to lecture me on God. Anglophile there are very distinct reasons, why monarchys have been far better in delivering democracy than republics.  The results are actually measurable across various cultures and not a dogma.  In this day and age, the importance of democratic systems are so extremly important for societes that country after country is having its progress towards democratic institutions thwarted and stiffled.... of course in the name of humanitarian and democratic ideals, by the great humanitarians of the world, the USA, UK, France.  It's sad and tragic, what the 3 great humanitarians did to one of the most democratic leaders in the last century and especially after what the late shah did for iranians at a time when they and the system within Iran were not even remotely close to as democratic as he was.  Awareness is a process and it will take many times to revisit the issue, before enough Iranians can learn from the ignorance as well as the deceits of the past.  


Faramarz

How to Stay Awake!

by Faramarz on

 

 

This must have been the afternoon session and after one of those long lunches that Brussels is famous for!

The guy next to the speaker checked his messages for a while and then pretended that he was paying attention. He checked his messages again, but he was falling asleep, so he started playing with his eyes and ears to keep awake!

At around 6:10, he could no longer sit there and stay awake, so he got up and went outside for some fresh air. At 9:00 he came back and checked his messages again and was awake for the grand finale!

Good Job!


bahmani

Democracy is not (always) Fair

by bahmani on

What a lot of people seem to misunderstand about Democracy is they think that when you elect a representative, that the person elected has to do whatever the people want.

That's not what it is.

You elect the person with the best judgment to represent the BEST INTERESTS of the community he/she represents. Often this is not the same as what the community might want.

This subtle detail is critical to understanding Democracy. If you cannot accept that your rep may not vote for your benefit, you better go with Communism.

Communism is closer to one vote for every person with representatives answering directly to the people he/she represents.

Sort of.

To read more bahmani posts visit: //brucebahmani.blogspot.com/


Immortal Guard

Democracy is just a smokescreen!

by Immortal Guard on

Democracy is just a smokescreen!

Democracy is a very much abused cliche. It has never existed and most likely will never exist. It is the biggest lie in human history. It is basically a placebo for the masses to give them the illusion of sharing the power!


Azarbanoo

He is My IRANIAN of Day

by Azarbanoo on

Aghlani something which has been missed in IRANIANS' lives for centuries.  We need to go back to Aghl, & Khard and throw out any religion belief.


anglophile

Some Jomhoorikhahs are permanently in denial

by anglophile on

They are imposing their own dogma that the "only" rational discourse is that of republicansim and that the "only" interpretation of democracy is through a republican system. The moment any ideology claims exclusivity, the way this fellow is claiming, there ends the rational discourse. Be it Judaism, Christianity, Islam, Republicanism or Monarchism.

 

Funny enough, Darvishpour is a citizen of a monarchy - Sweden!