مهوش در فیلم گل گمشده

گل گمشده (۱۳۴۱) كارگردان و نويسنده: عباس شباويز

23-Jul-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
Red Wine

...

by Red Wine on

-وقتی‌ که بانو مَهوَش فوت کرد؛بسیاری از مردم از ساعاتی پیش توسطِ رادیو مّلی‌ و رادیو نیروی هوایی از خبر مطلع شدند و آن چنان جمعیتی به راه افتاده بود که برای تشیع جنازه ایشان مجبور شدند که تا سه‌ خیابان و یک شاهراه به لاله زار را ببندند و از آنجا ماشین چند ساعت طول کشید تا پیکرِ ایشان را به گورستان اِبن بابوِیه منتقل کند.آن سال تهران زمستانِ غَم انگیزی به خود دید.

-این فیلم پس از مرگِ ایشان اکران شد.

-همانندِ بانو قَمر،ایشان نیز پس از مرگ هیچ گونه ثروت و مالی‌ نداشتند و هر چه به ایشان پرداخت میشُد،سر از انجامِ اعمالِ نیکو (همچو یَتیمان و زنانِ بی‌ سَرپرست) در می‌‌آورد.

این که خوب بود و نیکوکار...تو ببین چه سرنوشتی داشت و وای به حالِ تو که دل‌ می‌شِکنی،ظلم میکنی‌ و خَطا کاری...عِبرت گیر ایرانی.

یادِ تمامِ رفتگانِ نیکوکار به خِیر باد.