آیا قیمت دلار سه نرخی می شود؟

بی بی سی: در ایران، خبرهای متناقض از سه نرخی شدن قیمت ارز ابهاماتی در بازار به وجود آورده. بعضی خبرگزاری ها به نقل از منابعی در مجلس ایران از اجرا شدن ِ این سیاست جدید ارزی خبرداده اند، اما وزارت صنایع آن را تکذیب کرده. علی قدیمی نگاهی کرده به این ابهامات و اثر آن بر نظام واردات کالا.
21-Jul-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
Mardom Mazloom

And God created AN ...

by Mardom Mazloom on