قصه دریا شدن

صه دریا شدن، تقدیم به خاطره جاودانه شهید امیر جوادی فر -- ترانه ای از بابک جوادی فر. برای سه سال بغض فرو خورده و بی هم نفسی، برای قامت خمیده شده پدر، برای قصه ناتمام دریا شدن، برای رد پیکر مصلوب تو بر شانه های من، برای تو، شهریار جاودانه شهر رویاهای من.

21-Jul-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
yolanda

...........

by yolanda on

Very beautiful singing and touching tribute to Amir! Nothing can take away his dad's grief!

Amir died in Kahrizak prison, later Khamenei closed down the prison!

Kahrizak prison should be opened and made into a museum to bear witness to IRI's crimes!


aynak

آه

aynak


 

ایران برای همه ایرانیان

دولت ایرانیان - فقط با رای ایرانیان

نه ولایت وقیح نه پادشاه سفیه

 

 


Reza86

His Memorial Page

by Reza86 on